Portal Nova.rs ekskluzivno objavljuje najznačajnije delove obimnog izveštaja nevladnih organizacija „Astra“ i A11 o položaju radnika u zrenjaninskom „Linglongu“: od načina na koji su stigli u našu zemlji do nehumanih uslova u kojima žive i rade.

Zaključak je sledeći – činjenice pokazuju da je situacija sa vijetnamskim radnicima u fabrici Linglong po definiciji trgovina ljudima u cilju radne eksploatacije. Poseta predstavnika A11 i ASTRA radnicima Linglonga organizovana je u nedelju, 14. novembra 2021. godine u 11 časova, za vreme pauze za ručak.

Foto:organizacija ASTRA
Foto:organizacija ASTRA

“Radnici su smešteni u dve poslednje barake sa leve strane, kao i u kontejnerima za smeštaj radnika koji su postavljeni na slobodnom prostoru iza poslednje barake. Jedna od baraka za spavanje radnika nalazi se tik uz samo skladište opasnog otpada nepoznatog porekla. Nejasno je ko upravlja ovim barakama, kao i to da Ii su one izdate u zakup, ako jesu, sa kojom namenom je uspostavljen zakup, kao i da Ii postoje dozvole za stanovanje na ovoj lokaciji. Nijedan radnik sa kojim smo razgovarali ne poseduje pasoš sa sobom, već su oni “na čuvanju“ u kompaniji koja ih zapošljava. Radnici imaju sa sobom ugovore, a mali broj njih je bio spreman da ih pokaze, iz straha od odmazde kineskih menadžera”, navodi se u izveštaju.

Platili da dođu u Srbiju

Radnici su najčešće navodili da su sa agencijama iz Vijetnama dogovarali za rad u avioindustriji, te da su čak i plaćali da bi dobili posao u Srbiji

“Radnici su isticali da oni sa agencijama koje su ih poslale da rade u Srbiju imaju ugovore prema kojima su im isplaćivali izmedu 2.000 i 2.200 američkih dolara, dok je jedan od radnika, koji se predstavio kao “vođa tima“ naveo kako je on platio 4.000 američkih dolara da dođe u Srbiju”, navodi se u izveštaju. Tek po povratku u Vijetnam, radnicima se vraća iznos novca koji je položen kod agencija kao “kaucija”, a za koju navode da iznosi od 700 do 1.000 američkih dolara.

Foto:organizacija ASTRA

“Radnici su pominjali dve agencije preko kojih su upućeni na rad u Srbiju -,”Songhg gia Lai“ i ”Cog ly bao son“. Prema podacima kojima raspolažemo, u Republici Srbiji, ovi radnici su zaključili ugovore sa kompanijom China Energy Engineering Group Tianjin Electric Power Construction Co., Ltd, Ogranak, Beograd”, piše u izveštaju sa terena.

Ukoliko žele da se vrate nazad u Vijetnam pre isteka ugovora o radu, koji je zaključen na 12 meseci, ali bez navođenja tačnog dana početka ugovora, radnici to mogu učiniti samo o svom trošku. Međutim, uzimajući u obzir da nijedan od radnika nema pristup pasošu, ne postoji mogućnost povratka u Vijetnam. Ako pokušaju, vrati ih granična policija.

Foto:organizacija ASTRA

“U razgovoru sa radnicima saznali smo da je jedan od njih pokušao da ilegalno pređe granicu sa Mađarskom, kako bi se obratio najbližoj ambasadi Vijetnama u Budimpešti za pomoć pri povratku u Vijetnam, ali ga je u tome sprečila granična policija i vratila u Zrenjanin”, piše u izveštaju A11 i ASTRA.

Uslovi bolji u zatvoru

Od radnika se zahteva da rade 26 dana u toku meseca, što je takođe u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu. Plata je definisana u dinarima, a svi radnici imali su probni period od 30 dana. lz razgovora sa radnicima saznali smo da su u obavezi da rade 26 dana u mesecu, a ukoliko iz bilo kog razloga ovo ne ispune, te imaju makari dan manje, neže biti isplaćeni za taj mesec. Takode, ukoliko u smenu ne dođu na vreme, biće novčano kažnjeni, tako što će im biti uskraćena dnevnica.

Zaključak je sledeći:

“Na osnovu svega zatečenog i svedočenja radnika postoje osnovi sumnje da se radi o trgovini ljudima u cilju radne eksploatcije”, navodi se u izveštaju. Kad su uslovi života i rada u pitanju, situacija je još gora.

Foto:organizacija ASTRA

“Većina radnika je smeštena u dugačkim barakama koje su delimično pregrađene kako bi se od većeg prostora sagradile manje sobe koje primaju po 15 radnika. Većina soba u spavaonicama je površinom manja od standarda koji se propisuju za smeštaj zatvorenika. Sa jedne strane baraka izvedeno je metalno korito sa nekoliko spolja postavljenih i purpenom izolovanih cevi za vodu, a ova korita služe za održavanje lične higijene, pranje veša i sudova”, navodi se u izveštaju i dodaje:

“Radnici su se žalili i na kvalitet hrane koja se sprema i na kalorijski unos koji im je obezbeđen. Kako se navodi, doručkuje se jedno jaje najčešće, a za ručak često nema dovoljno proteina iz mesa. Zbog toga radnici ispred jedne od baraka drže i nekoliko kaveza sa živinom i zečevima koje spremaju za obroke. Dok smo bili prisutni, jedan od radnika doneo je divljeg zeca kog je uhvatio”, navodi se u izveštaju A11 i ASTRA.