“Pokušali smo da budemo transparentni i imamo što bolju analizu situacije na terenu i ne verujem da je neko izgubio poverenje u Krizni štab za borbu protiv virusa”, rekla je Ana Brnabić tokom Plenarne sednice Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.