Većini stanovnika ovih rubnih sremskih sela ovo je bio jedini način da dođu do ogreva, koji ih izađe i do 3.000 dinara jeftinije po kubnom metru, nego da ga kupe na stovarištu. “Vojvodinašume” im je uvek izlazilo u susret, dajući im za simboličnu sumu da sami krče parcele koje šumar odredi, a prvenstvo su uvek imale socijalno najugroženije porodice.

Međutim, prema rečima meštanina Nikole Mažića, prioritet sad imaju isključivo porodice koje već jesu ili su obećale da će biti glasači SNS.

“Spiskove po kojima su se dodeljivale parcele ranije je određivala Šumska uprava Kupinovo i nadležni šumar za to područje. Međutim, od prošle godine, oni više nemaju nikakvu nadležnost nad time, već spiskove kome će ići parcele i jeftin ogrev određuje lokalni poverenik SNS za Obrež Miroslav Petrović”